2020: Najaarsvergadering

Downloadpagina

0_najaarsvergadering_2020_agenda2. Bijlage 2 TIMS-NLVL Jaarverslag2019-2020 4. Bijlage 4 Rooster van aftreden Bestuursleden versie november 20205. Bijlage 5 Bekendmaking_bestuursverkiezing_2020 3. Bijlage_TIMS-NL_VL_2019_2020_FIN_OVERZICHT6. Bijlage_Verslag_Adhoc_commissie_molinologie 6.1 Bijlage bij verslag ad-hoc commissie_molinologie

1. Bijlage 1_Verslag ledenvergadering_2019_Eerbeek

6.2 Bijlage_Voorburg_magazine_voorbeeld_afdruk