2021: Najaarsvergadering

Downloadpagina

0. najaarsvergadering_Uitnodiging_agenda_2021 1. Bijlage 1 Verslag Najaarsvergadering 2020 2. Bijlage 2 TIMS-NLVL Jaarverslag2020-2021 4. Bijlage 4 Rooster van aftreden Bestuursleden versie november 2021 5. Bijlage 5 Bekendmaking_bestuursverkiezing_2021 3. Bijlage 3 TIMS-NLVL_2020_2021_FIN_OVERZICHT