Molenkunde - thuispagina


The International Molinological Society  Nederland en Vlaanderen                    


De volgende excursie

gaat door in Nederland (Zaan)

De datum wordt verplaatst naar lente 2021.

Lees meer 

ANBI TIMS Nederland en Vlaanderen


ANBI Steunfonds


TIMS Nederland/Vlaanderen is een erkende ANBI en betaalt dus geen schenk- of erfbelasting over uw bijdrage. Uw bijdrage is daarbij aftrekbaar van de belasting (volgens de geldende regels)