Molenkunde - thuispagina

De voorjaarsexcursie gaat door op

zaterdag 1 april 2023. 


Naar Rijnlandse molens. 

Bijlage hier te downloaden.


Inschrijven via deze link


I.J. de Kramerprijs: editie 2021-2022


De vereniging voor molinologie TIMS Nederland en Vlaanderen maakt bekend dat zij een

Publicatieprijs, genaamd “I.J. de Kramer-prijs”, ter waarde van € 1000,-

uitlooft aan de auteur(s) van een recente publicatie of een manuscript met een wezenlijke bijdrage aan de verdieping van de molinologische kennis binnen het Nederlandse taalgebied.


Bekendmaking (download)


Reglement (download)

 

ANBI TIMS Nederland en Vlaanderen


ANBI Steunfonds


TIMS Nederland/Vlaanderen is een erkende ANBI en betaalt dus geen schenk- of erfbelasting over uw bijdrage. Uw bijdrage is daarbij aftrekbaar van de belasting (volgens de geldende regels)