Vereniging

Vereniging

IMG_7237
mater
Guy_zeil2
Werth_kap1
02080013
DSC_5952-1
DSC_5011-2

Bestuur


 - Voorzitter:  Robbert Verkerk


 - Penningmeester: Eddy De Saedeleer


 - Secretaris: Don Werts


 - Redactie Molinologie

   (contact bestuur: Robbert Verkerk)


 - Het voltallig bestuur

   e-mail: info@molenkunde.eu 

I.J. de Kramerprijs: editie 2021-2022


De vereniging voor molinologie TIMS Nederland en Vlaanderen maakt bekend dat zij een

Publicatieprijs, genaamd “I.J. de Kramer-prijs”, ter waarde van € 1000,-

uitlooft aan de auteur(s) van een recente publicatie of een manuscript met een wezenlijke bijdrage aan de verdieping van de molinologische kennis binnen het Nederlandse taalgebied.


 


Editie 2017: I.J. de Kramerprijs


De jury heeft beraadslaagd (Amsterdam, 2 november 2017) en besluit het bestuur van TIMS-Nederland en Vlaanderen te adviseren de I.J. de Kramerprijs uit te reiken. Zij is tot het unanieme oordeel gekomen het werk Nijverheid op Windkracht van Herman Kaptein de I.J. de Kramerprijs volledig verdient. Volgt het verslag.V.l.n.r.: Peter Tergau (voorzitter in 2017) en

Herman Kaptein (laureaat)  

(Foto: Eddy De Saedeleer)

Nijverheid op windkracht van Herman Kaptein

 

Dit onderzoek omschrijft niet alleen de transitie van spier- naar windkracht in Nederland, maar ook die van wind- naar mechanische kracht. Het boek bestaat dan ook uit twee delen. Het laat daarnaast de invloed zien van economische omstandigheden op de bedrijfsvoering van de molens en de gedachtegang achter de vaak moeizame overstap op stoomkracht. Uitgangspunt van zijn onderzoek zijn de uitvindingen op molengebied in Alkmaar en hoe het komt dat deze juist hier werden gedaan en niet, zoals vaak verondersteld, in de Zaanstreek. Van hieruit worden de ontwikkelingen in de Zaanstreek en Amsterdam besproken. Zowel de aantallen en de diversiteit van de molens komen aan de orde, alsmede de verbanden met de economische ontwikkelingen. Oorlogen zijn hierbij, zowel in positieve als in negatieve zin, van grote invloed.

De ontwikkelingen in de stad en op het platteland worden besproken. De Zaanstreek wordt in dit verband gezien als platteland, daar het geen stedelijke structuur en bestuurlijke eenheid heeft.

Diverse industriële toepassingen van de molens worden apart besproken.

Uit de grote hoeveelheden uiterst interessante details willen we er twee naar voren halen. De transities riepen geregeld weerstand op van de bestaande orde en instituties, wat tot afremming van de overgang leidde. Duidelijk is dat men niet schroomde om het tekort aan vaklieden uit heel Europa te halen. Niets nieuws onder de zon kan men concluderen.  Ook nu zitten we midden in een transitie fase naar robot gestuurde productie en globalisering. Ook nu staan de instituties op de achterste benen. Herman Kaptein laat zien dat dit een zinloze exercitie is.


Jury:

  • Erik Stoop, Woerden, voorzitter
  • Jesse in ’t Veld, Westmaas
  • Jan Vermeulen, Amersfoort


Conclusie:  Het boek van Herman Kaptein geeft de ontwikkeling van diverse industriemolens en de transitie van stoomkracht in het bedrijf helder weer, tot stand gekomen door vele jaren intensief onderzoek. Een  boek dat het tijdsgewricht van door wind aangedreven machines  tot aan het stoommachine tijdperk op een meesterlijke wijze is beschrijft. Kortom een boek die niet mag ontbreken bij iedere molenliefhebber.  Het ware gewenst dat een dergelijk boek ook voor andere molenfuncties zouden verschijnen. 

 

Aanmelden  voorjaarsexcursie 


Thema: Achterhoekse achtkante molens.


zaterdag, 8 juni 2024

Velden met een * zijn verplicht.

 
 
 
 
 
 
Gewoon (belegde broodjes)
Vegetarisch broodje
 
Ik blijf voor het avonddiner
Ik neem geen deel aan het avonddiner
 
Ik ben lid van TIMS Nederland en Vlaanderen en TIMS
Ik ben abonnee van TIMS Nederland en Vlaanderen
Ik ben geen lid
Ik wil lid worden van TIMS en TIMS Nederland en Vlaanderen
Ik wil abonnee worden van TIMS Nederland en Vlaanderen
 
Ik kom alleen
Ik ben vergezeld van.... geef optionele namen via vrije mededeling
 
 
 

U ontvangt een email ter bevestiging. Dit kan enkele dagen duren. Krijgt u deze niet neem dan contact met ons via:


penningmeester@molenkunde.eu

Voorjaarsexcursie


2024 - Achterhoekse achtkante molens


2023 - Omgebouwde wipmolens in het Rijnland.


2022 - Indien covid het toelaat


2021 - Niet doorgegaan


2020 - Niet doorgegaan 


2019 - Driezolders in Vlaanderen


2018 - Molens in de Hoeksche Waard


2017 - Verplaatste molens


2016 - Kinderdijk achter de schermen


2015 - Oliewindmolens in Vlaanderen


2014 - Stenen molens in de Betuwe


2013 - Zetelkruiers in de Vlaamse Ardennen


2012 - Pelmolens in Friesland


2011 - Kantige molens in Noord-Brabant en Niederrhein