Aansluiten

Aansluiten

Lid worden


OPGELET: Aanmelden als lid van TIMS Nederland enVlaanderen. kan enkel indien u OOK verplicht lid wordt van TIMS.


U betaalt de contributie voor TIMS Nederland en Vlaanderen van € 15,00- (*) per kalenderjaar aan TIMS Nederland en Vlaanderen.  Daarnaast betaalt u ook de “Membership fee” voor TIMS van € 32,00- (*)


TIMS Nederland en Vlaanderen zorgt voor de aanmelding bij TIMS en voor het doorbetalen van de “Membership fee“.

U betaalt dus € 47,00 per kalenderjaar.


(*) Jongeren tot 30 jaar betalen € 7,50-, respectievelijk € 16,00-, zijnde de helft van de normale contributie.


Een partnerlidmaatschap (zonder tijdschrift) van TIMS Nederland en Vlaanderen bedraagt € 7,50, in plaats van € 15,00, zonder de verplichting om lid te worden van TIMS.


Aanmelden: 

  1. Stuur een email naar: secretariaat@molenkunde.eu met opgave van LID TIMS Nederland en Vlaanderen en uw naam en volledig adres.
  2. Maak het verschuldigde contributiebedrag over naar KBC:  IBAN:  BE09 7310 4952 6757 – BIC: KREDBEBB ten name van: TIMS Nederland en Vlaanderen.


Enkel aanmelden als lid van TIMS


U betaalt de “Membership fee” voor TIMS van € 32,00 per kalenderjaar aan TIMS Nederland en Vlaanderen. Jongeren tot 30 jaar betalen € 16,00, zijnde de helft van de normale contributie.


TIMS Nederland en Vlaanderen verzorgt de aanmelding bij TIMS en zorgt voor het doorbetalen van de “Membership fee“. U betaalt dus € 32,00 per kalenderjaar.


OPGELET: in dit geval ontvangt u enkel Engelstalige magazines. U bent dan GEEN lid van TIMS Nederland en Vlaanderen. Meer info op www.molinology.org


Aanmelden: 

  1. Stuur een email naar: secretariaat@molenkunde.eu met opgave van ENKEL LID TIMS en uw naam en volledig adres.
  2. Maak het verschuldigde contributiebedrag over naar KBC: IBAN:  BE09 7310 4952 6757 – BIC: KREDBEBB ten name van: TIMS Nederland en Vlaanderen.

Abonnee worden


Wat indien u enkel abonnee wordt?


  1. U krijgt enkel het blad toegestuurd.
  2. U bent welkom op vergaderingen, als toehoorder.
  3. Het abonnementsgeld bedraagt voor 2020 € 15,00 per kalenderjaar.


Aanmelden: 


  1. Stuur een email naar: secretariaat@molenkunde.eu met opgave van ABONNEE en uw naam en volledig adres.
  2. Maak het abonnementsbedrag van € 15,00 over naar KBC: IBAN:  BE09 7310 4952 6757 – BIC: KREDBEBB ten name van: TIMS Nederland en Vlaanderen.